Zakres kursu:

zagadnienia związane z organizacją pracy w archiwum i organizacją służby archiwalnej, a także informacje nt. współczesnych rodzajów dokumentacji oraz tworzenia archiwum zakładowego, porządkowania i ewidencjonowania akt, brakowania dokumentacji. Jedyne szkolenie w Warszawie gwarantujące odbycie zajęć praktycznych w archiwum.


Czas trwania: od 52-60 godzin

Wymagania:

minimum średnie wykształcenie


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Atuty:

przygotowanie do pracy na stanowisku archiwisty


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.