Zakres kursu:

Uczestnik tworzy swój indywidualny program szkolenia i uczestniczy tylko w tych modułach, które go interesują.
Szkolenie może być realizowane na zlecenie dla grup zorganizowanych

Inwentaryzacja obiektowa, metody, definicje i cel inwentaryzacji.
Warunki techniczne użytkowania.
Dokumentacja eksploatacji nieruchomości.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji obiektowej. Przeglądy obiektu.
Prawidłowe protokołowanie kontroli okresowych
Książka obiektu budowlanego.


Czas trwania: 8 godzin

Wymagania:

Szkolenie przeznaczone jest dla: zarządców i administratorów nieruchomości, członków wspólnot mieszkaniowych, menagerów


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN oraz certyfikat umiejętności

Atuty:

Przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością.


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.