Zakres kursu:

interfejs programu graficznego, technika pracy na warstwach, selekcja, podstawowe narzędzia malarskie, praca z tekstem, podstawy techniki animacji Flash, narzędzia Flash, tekst w formacie Flash, warstwy, animowanie, teoretyczne wprowadzenie do technologii tworzenia stron www, biblioteki JQuery, struktura dokumentu HTML, praca z tekstem, elementami graficznymi i tworzenie hiperłączy, tabele, formularze z zastosowaniem języka programowania oraz skryptów php, własny projekt strony www, nowoczesne metody osadzania stylów CSS na stronach www, style dla sekcji BODY, style dla tekstu, style dla hiperłączy, style dla List,  style la Formularzy, style dla Tabel, formatowanie stylami innych elementów HTML, FTP – systemy serwerowe, publikowanie stron www na serwerach


Czas trwania: 80 godzin

Wymagania:

podstawowa znajomość komputera, znajomość pakietu Office(Word) - podstawowy, znajomość zagadnień internetu w tym: poczta i email - podstawowy


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN oraz  po zdanym egzaminie zewnętrznym Certyfikatu ECDL Webstarter/Web Editing

Atuty:

nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne tworzenie strony internetowej


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.